Bảo mật

Thương hiệu và bản quyền

Mọi sản phẩm trí tuệ (đã được đăng ký hay chưa được đăng ký) bao gồm nhưng không giới hạn nội dung thông tin, thiết kế, ấn phẩm truyền thông, tài liệu hướng dẫn, văn bản, hình ảnh, video, âm nhạc phản hồi của khách hàng được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, website, và giao đến tay khách hàng đều là tài sản của WOWPIK. Mọi hành vi sao chép, bán, phân phối hay xuất bản bất kỳ sản phẩm nào đều bị cấm. Các sản phẩm của WOWPIK được bảo vệ bởi Luật bản quyền Việt Nam và các công ước liên quan. Đối với các phản hồi được WOWPIK phát hiện và xác nhận là thông tin giả mạo, sai sự thật, WOWPIK có quyền thực hiện các biện pháp bao gồm nhưng không giới hạn chấm dứt hợp đồng với khách hàng, dừng cung cấp dịch vụ hay các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin được thu thập thông qua website của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi:
● Hỗ trợ khách hàng trong quá trình tư vấn và chọn món đồ phù hợp cho sự phát triển của bé
● Giải đáp thắc mắc khách hàng.
● Cung cấp cho khách hàng thông tin về các phiên bản phần mềm mới nhất & các bản cập nhật trên Website của chúng tôi.
● Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website.
● Thực hiện các bản khảo sát khách hàng.
● Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của WOWPIK.
Để thực hiện các mục đích nêu trên, công ty chúng tôi sẽ xem xét chia sẻ thông tin với các công ty đối tác của WOWPIK ở Việt Nam hoặc nước ngoài. Thông tin có thể được chia sẻ cho bên thứ ba mà chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra ở trên. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo người nhận không thể lợi dụng thông tin của khách hàng để thực hiện các mục đích khác ngoài các mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra trong phạm vi cho phép của khách hàng, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo họ sẽ không sử dụng những thông tin này vào những mục đích trái phép. Thông tin chỉ được tiết lộ cho bên thứ ba trong những trường hợp đặc biệt khi có sự yêu cầu của luật pháp hoặc nhà chức trách có thẩm quyền. Đặc biệt, chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin của khách hàng cho bất kỳ đối tác thứ ba nào (trừ khi nó liên quan đến nhu cầu bán toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi như đã đề cập).